Các bài viết, hướng dẫn liên quan đến Bitrix24

Cài đặt email và chữ ký

Khi sử dụng phần mềm Bitrix24, người sử dụng có thể tích hợp email vào trong phần mềm để nhận và gửi mail. Thay vì việc nhận – gửi mail như trước, người dùng có thể kết nối với hệ thống email của doanh nghiệp để nhận – gửi mail từ hệ thống Bitrix24

Đọc thêm »

Tổng quan về quản lý công việc và dự án

Phân hệ tác vụ, là phân hệ liên quan tới quản lý các công việc cần phải làm trong công ty. Các công việc này bao gồm: việc làm cá nhân, việc cần làm với khách hàng, dự án, các việc làm trong nhóm, dự án với thành viên khác,..

Đọc thêm »

Câu hỏi thường gặp

Bài viết được quan tâm