Đăng nhập và lấy lại mật khẩu

Phần này sẽ hướng dẫn người sử dụng đăng nhập vào hệ thống đã được kích hoạt và hướng dẫn đổi lại mật khẩu trong trường hợp bị quên.

Sau khi đã thiết lập các thông số ở lần đăng nhập đầu tiên, từ lần đăng nhập tiếp theo, người sử dụng chỉ cần điền thông tin Email và Password. Màn hình đăng nhập sẽ như sau:

  1. Nhập Email và Password đã được cung cấp,
  2. Click “Log in” để đăng nhập hệ thống

Tips

Sau khi bộ phận IT tạo tài khoản cho công ty, khi đó người sử dụng sẽ được cung cấp một đường link ngắn gọn để truy cập vào hệ thống. Ví dụ: abc.bitrix24.com

Trong trường hợp người sử dụng quên mật khẩu, Để đặt lại mật khẩu, hãy làm theo các bước sau: 

  1. Click vào nút “forgot your password” tại màn hình đăng nhập. 
  2. Nhập Email vào khung E-mail như hình bên dưới. 
  3. Click “Send” để gửi link đặt lại mật khẩu tới email trên

Kế tiếp, hãy mở email đăng ký ở trên và đặt lại mật khẩu theo link gửi kèm

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Thiết kế web chuẩn seo

Câu hỏi thường gặp

Bài viết được quan tâm