Blog

Hướng dẫn cập nhật ảnh slider trên MetaSlider Pro

Hướng dẫn cập nhật ảnh slider trên MetaSlider Pro

Hướng dẫn cập nhật ảnh slider trên MetaSlider Pro

Để cập nhật Slider trên MetaSlider Pro, làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào phần quản trị
  2. Chọn “MetaSlider Pro

Xem Video hướng dẫn, gồm:

  • Thêm mới ảnh trên banner
  • Xoá ảnh trên banner
  • Tiện ích nâng cao – Lập lịch hiển thị slider

You might be interested in …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *