Blog

Bắt đầu như thế nào?

Bitrix24 là một phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động và công việc hàng ngày. Bao gồm các phân hệ như: CRM, Quản lý dự án & Cổng thông tin nội bộ doanh nghiệp.

Các tính năng chính của Bitrix24 bao gồm:

Truyền thông nội bộ:

Trò chuyện, nhắn tin trực tuyến, thăm dò ý kiến, tích hợp điện thoại, cuộc gọi thoại và video)

Quản lý mối quan hệ với khách hàng - CRM

Khách hàng tiềm năng, liên hệ, giao dịch, hóa đơn, biểu mẫu web, báo cáo bán hàng, tự động hóa bán hàng, tích hợp kênh mở, nhận diện khuôn mặt, tiện ích trang web,...

Quản lý công việc - dự án

Nhiệm vụ, Gantt, kanban, phụ thuộc, nhiệm vụ định kỳ & theo dõi thời gian nhiệm vụ

Quản lý tài liệu

Lưu trữ và chia sẻ tệp, đồng bộ hóa với máy tính cục bộ, tích hợp, quy trình làm việc cho thư viện tài liệu

Quản lý thời gian

Tính toán và tóm tắt tự động thời gian làm việc, báo cáo công việc, lịch chia sẻ

Nhân sự

Thư mục nhân viên, cấu trúc công ty, biểu đồ vắng mặt & quy trình yêu cầu nghỉ việc, thông báo và huy hiệu đánh giá cao

You might be interested in …