Blog

Hướng dẫn cập nhật ảnh đại diện danh mục sản phẩm và tên danh mục sản phẩm

Hướng dẫn thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trên một dòng

Hướng dẫn thêm mới danh mục sản phẩm và ảnh đại diện danh mục sản phẩm

Tôi muốn thêm mới danh mục sản phẩm, ảnh đại diện danh mục sản phẩm và ảnh Feature danh mục sản phẩm như hình ảnh bên dưới. Thì làm thế nào?

Để cập nhật ảnh đại diện của nhóm sản phẩm lên website, làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập
 2. Vào “Sản phẩm” -> “Danh mục”
 3. Nhập đầy đủ thông tin như: Tên chuyên mục, Mô tả. Chọn danh mục cha cho danh mục cần thêm.
 4. Chọn ảnh thu nhỏ (ảnh đại diện) bằng cách chọn “Tải lên/thêm ảnh”
 5. Chọn ảnh “Ảnh Feature danh mục sản phẩm” bằng cách chọn “Add image”
 6. Kết thúc bằng việc chọn “Thêm danh mục mới”

Sau khi cập nhật xong. Ảnh đại điện nhóm sản phẩm và Ảnh Feature danh mục sản phẩm sẽ hiển thị như thế nào trên trang web. Hãy xem các hình ảnh minh hoạ dưới đây

 • Hiển thị “Ảnh đại diện nhóm sản phẩm”
 • Hiển thị: “Ảnh Feature danh mục sản phẩm”

Hướng dẫn cập nhật ảnh đại diện nhóm sản phẩm

Tôi muốn cập nhật ảnh đại diện nhóm sản phẩm và ảnh Feature danh mục sản phẩm đã thêm. Thì làm thế nào?

Để thay đổi ảnh đại diện của nhóm sản phẩm (danh mục) đã được thêm từ trước, làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập
 2. Vào “Sản phẩm” -> “Danh mục”
 3. Chọn “Chỉnh sửa” của nhóm cần sửa như hình bên dưới

Kết thúc bằng việc chọn “Update”

Hướng dẫn thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trên một dòng

Hiện trang web của tôi hiển thị mỗi dòng là 4 sản phẩm, vậy tôi muốn thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trên một dòng thành 5 sản phẩm. Thì làm thế nào?

Để thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trên một dòng từ 4 lên thành 5, làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập
 2. Vào “Giao diện” -> “Woocommerce”,…. như chi tiết ở hình bên dưới
 3. Kết thúc bằng click vào nút “Đăng”

Kết quả sẽ được hiển thị bằng 5 sản phẩm trên mỗi dòng như hình bên dưới

Làm thế nào để hiển thị sản phẩm nổi bật ra ngoài trang chủ

Sau khi biên tập thông tin sản phẩm trong phần quản trị, để hiển thị sản phẩm nổi bật “Feature Product” ra trang chủ, hãy làm theo các bước sau 

 1. Đăng nhập
 2. Vào “Sản phẩm” -> “Tất cả sản phẩm” như chi tiết ở hình bên dưới
 3. Kết thúc bằng click vào biểu tượng “Dấu sao”, nếu biểu tượng này chuyển sang màu đậm như biểu tượng ở bên trên, thì ok

Kiểm tra kết quả bằng việc load lại trang chủ.

You might be interested in …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *