Blog

Mời làm thành viên và kích hoạt tài khoản

Sau khi bộ phận IT của công ty gửi lời “Mời người dùng” sử dụng phần mềm, hệ thống sẽ gửi cho người được mời một email để kích hoạt tài khoản.

Hãy check mail và Click vào nút “Accept invitation”  như hình bên cạnh để thực hiện việc kích hoạt tài khoản.

Sau khi click vào nút “Accept invitation”, hệ thống sẽ mở ra cửa sổ như hình bên dưới để người sử dụng khai báo các thông tin ban đầu.

Các thông tin ban đầu bao gồm:

  1. First name
  2. Last name
  3. Password

Đối với phần password, vui lòng nhập 2 lần giống nhau ở ô “Create a password” và “Confirm password”.

Check nút “Remember me on this computer” nếu người dùng muốn lưu lại pass trên máy tính này để lần sau không cần nhập lại pass.

Tips

You might be interested in …