Blog

Nhận email và gửi email

Khi người sử dụng đăng nhập vào phần mềm, công cụ webmail sẽ tự động load những email mới vào phần mềm, nếu giả sử có 3 email mới, bên cạnh chữ webmail phía bên trái sẽ hiện số (3):

Trong quá trình sử dụng, để xem có email mới hay không hoặc muốn gửi 1 email mới cho khách hàng, người sử dụng làm theo như sau:

  • Để nhận thư mới, Click biểu tượng vòng tròn mũi tên như hình bên trên.
  • Để soạn email mới gửi đi cho khách, click mục “Tin nhắn mới”.

Tips

Sau khi Email đã được tích hợp vào tài khoản (làm theo hướng dẫn tại “Tích hợp, cài đặt email vào hệ thống”), chúng ta có thể gửi email cho khách hàng ngay tại khung thông tin chi tiết của khách hàng như: Đầu mối kinh doanh, Các thỏa thuận, Các liên lạc, Các công ty,…

You might be interested in …