Blog

Cài đặt email và chữ ký

Tích hợp, cài đặt email vào phần mềm Bitrix24

Để sử dụng email từ Bitrix24, sau khi đăng nhập vào hệ thống, người sử dụng cần tích hợp email vào phân hệ email theo các bước sau:

Click ” Webmail” tại menu bên trái.

Hệ thống sẽ mở ra cửa sổ để người sử dụng lựa chọn các ứng dụng mail đang dùng. Hiện tại Bitrix24 tích hợp các ứng dụng mail như hình bên dưới.

Đối với doanh nghiệp sử dụng hệ thống mail server riêng, người sử dụng cần chọn “IMAP” để cài đặt

Các thông số cài đặt gồm: IMAP server address, SMTP server address and Port sẽ được bộ phận IT của doanh nghiệp cung cấp

Sau khi hoàn thành bước cài đặt ở trên, chúng ta có thể sử dụng phân hệ Webmail trong phần mềm Bitrix24 để nhận và gửi email. Khi đó màn hình ban đầu sẽ như sau:

Tips

Tại dòng thứ 3, Không xuất hiện chữ CRM, điều này có nghĩa là địa chỉ email này chưa được lưu trong phần công ty hay liên hệ.

Để tạo chữ ký cho email, hãy làm theo các bước sau:

  • Vào webmail.
  • Click chuột vào bánh xe như hình bên cạnh và chọn “Chỉnh sửa chữ ký” 

Một cửa sổ chữ ký được mở ra, chọn “Thêm chữ ký” để thêm mới một chữ ký.

Tiếp đó, sẽ mở ra cửa sổ cho phép chúng ta nhập thông tin chữ ký.

Ghi chú: Nếu tài khoản của bạn liên kết tới nhiều tài khoản email, bạn có thể chọn mục “Liên kết đến người gửi …..” cho từng tài khoản như hình bên dưới

Cuối cùng, chọn “Lưu” để hoàn thành việc thêm chữ ký.

You might be interested in …