Blog

Hướng dẫn thay đổi danh mục menu trên trang web

Hướng dẫn thêm mới mục trên danh mục menu của trang web

Để thêm mới một trang hoặc nhóm chuyên mục trên thanh menu, làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập
 2. Vào “Giao diện” -> “Menu”
 3. Chọn menu để sửa từ danh sách menu có sẵn. Sau đó ấn nút “Chọn”

Để thêm tin bài, bài viết vào menu, làm tiếp các bước sau:

 1. Chọn Trang, Bài viết, Chuyên mục để thêm (như hình bên dưới, ví dụ chọn “Dự án thiết kế”) 
 2. Chọn “Thêm vào menu” -> “Menu”
 3. Kết thúc bằng việc chọn “Lưu menu”

Xem Video hướng dẫn:

Hướng dẫn thay đổi ảnh trên menu "Giới thiệu"

Để thay đổi ảnh trong menu “Giới thiệu” như hình ảnh chụp, làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập
 2. Vào “Giao diện” -> “Menu”
 3. Chọn menu để sửa từ danh sách menu có sẵn. Sau đó ấn nút “Chọn”
 1. Chọn “Ảnh” như hình chụp bên dưới
 1. Chọn “Đổi ảnh” để thay hình ảnh khác
 2. Nhập một liên kết nếu muốn
 3. Kết thúc bằng việc chọn “Lưu thay đổi”

You might be interested in …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *