Blog

Làm thế nào để quản trị website

Làm thế nào để cập nhật tin bài đăng lên trang web

Bài viết căn bản giúp hướng dẫn cập nhật tin bài đăng lên trang web, bao gồm các danh mục sau:

  • Nghiên cứu từ khoá website
  • Chuẩn bị tư liệu hình ảnh
  • Chuẩn bị nội dung bài bài viết
  • Cập nhật nội dung bài viết lên Website
  • Cập nhật nội dung sản phẩm lên Website
  • Thay đổi nội dung hiển thị ngắn tại kết quả tìm kiếm của Google

Xem chi tiết bài viết tại đây: Hướng dẫn cập nhật tin bài đăng lên trang web

Làm thế nào để cập nhật ảnh đại diện danh mục sản phẩm và tên danh mục sản phẩm

Bài viết căn bản giúp hướng dẫn cập nhật ảnh đăng lên trang web, bao gồm các danh mục sau:

  • Hướng dẫn thêm mới danh mục sản phẩm và ảnh đại diện danh mục sản phẩm
  • Hướng dẫn cập nhật ảnh đại diện nhóm sản phẩm

Làm thế nào để thêm nút chat facebook vào website

Các bước để thêm nút chat facebook messenger vào trang web:

Xem chi tiết bài viết tại đây: Cách cài nút chat facebook messenger vào website

Làm thế nào để thêm nút chat facebook vào website

You might be interested in …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *