Tổng quan về quản lý công việc và dự án

Phân hệ tác vụ, là phân hệ liên quan tới quản lý các công việc cần phải làm trong công ty. Các công việc này bao gồm: việc làm cá nhân, việc cần làm với khách hàng, dự án, các việc làm trong nhóm, dự án với thành viên khác,..

Đọc thêm »

Câu hỏi thường gặp

Bài viết được quan tâm