Blog

Tạo mới công việc cần làm

Để thêm mới việc cần làm, khi đang ở phân hệ “Tác vụ”, hãy chọn “Tác vụ mới”. Khi đó sẽ mở ra cửa số mới để chúng ta nhập các thông tin về công việc

Thông tin của một công việc bao gồm 2 phần: phần thông tin cơ bản như hình bên dưới và phần nâng cao. Muốn thêm các thông tin nâng cao để quản lý công việc, Vào nút “Hơn” ở hình bên dưới – khi đó cửa sổ sẽ mở rộng thêm và chúng ta có thể điền thêm các thông tin khác vào.

  1. Nhập tên công việc, nhiệm vụ mới và nội dung
  2. Chọn những người tham gia, liên quan gồm: Người có trách nhiệm, được tạo bởi, người tham gia, người quan sát
  3. Các thông tin khác

Tips

Các thông tin khác sau khi ấn vào nút “hơn” bao gồm: 

  1. Dự án: nhiệm vụ, công việc này liên quan đến dự án nào. 
  2. Thời gian theo dõi: định lượng thời gian cần đến
  3. nhắc nhở về nhiệm vụ: thiết lập lịch nhắc nhở mỗi khi công việc đến. 
  4. CRM: công việc này liên quan tới khách hàng nào

Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết, Ấn “Lưu” để hoàn thành việc thêm một tác vụ, công việc mới.

You might be interested in …