Blog

Tổng quan về quản lý công việc và dự án

khi người sử dụng vào phần phân hệ quản lý công việc “tác vụ” sẽ thấy được giao diện tổng quan như hình bên dưới, gồm:

Tại màn hình chính của phân hệ tác vụ, chúng ta có thể nhìn thấy tổng quan các việc

 1. Tất cả: Bao gồm tất cả các việc liên quan.
 2. Đang thực hiện: Các việc đang được thực hiện
 3. Đang hỗ trợ
 4. Thiết lập bởi tôi: Là các công việc được thêm, tạo mới bởi bạn.
 5. Đang theo:  Là công việc khi được thêm ở trạng thái “Các nhà quan sát”
 6. Dự án: Là danh sách các dự án, nhóm mà bạn đang tham gia vào.

Ngoài ra, tại mỗi tác vụ chính, chúng ta sẽ dễ dàng thay đổi các kiểu hiển thị khác nhau, gồm: 

 1. Hiện thị theo dạg danh sách.
 2. Theo dạng quá hạn – Deadline
 3. Theo dạng kế hoạch – PLanner
 4. Theo dạng lịch – Calendar
 5. Theo dạng Bảng – Kanban

Kanban: Đây là thống kê các công việc theo từng giai đoạn dựa trên phương pháp Kanban. Để tìm hiểu về cách sử dụng bảng Kanban, vui lòng xem bài viết trên trang web tại địa chỉ http://smartapp.edu.vn/phuong-phap-quan-ly-cong-viec-hieu-qua-bang-kanban.html

Phân hệ quản lý công việc theo nhóm

Các nhóm bao gồm: phòng ban, dự án chung. Giúp theo dõi thời gian, nhắc nhở các việc cần làm...

Phân hệ quản lý dự án

Theo dõi lịch, tiến độ tổng thể dự án, nguồn lực, các việc cần làm....

You might be interested in …