Hướng dẫn thêm chuyên mục tin và ảnh nổi bật của chuyên mục tin trên website

Hướng dẫn thêm danh mục tin và ảnh nổi bật của danh mục tin trên website

Bảng danh mục

Hướng dẫn thêm chuyên mục tin bài trên website

Tôi muốn thêm mới chuyên mục tin bài như mô hình sau. Thì làm thế nào?

Để thêm mới chuyên mục của tin tức vào website, làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập
  2. Vào “Bài viết” -> “Chuyên mục”
  3. Nhập đầy đủ thông tin như: Tên chuyên mục, Mô tả. Chọn chuyên mục cha cho chuyên mục cần thêm.
  4. Chọn ảnh feature bằng cách chọn “Tải lên/thêm ảnh”
  5. Kết thúc bằng việc chọn “Thêm chuyên mục”

Sau khi chọn “Thêm chuyên mục”  Trong mục “Cập nhật nội dung bài viết lên Website” của phần 3 sẽ xuất hiện danh mục vừa mới được thêm vào để chúng ta chọn khi thêm tin bài.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Thiết kế web chuẩn seo

Câu hỏi thường gặp

Bài viết được quan tâm