Nhập dữ liệu vào liên hệ

Chúng ta có thể nhập dữ liệu khách hàng có sẵn từ file Excel, từ Gmail,.. Để nhập dữ liệu vào CRM của Bitrix, hãy theo hướng dẫn sau:

Sau khi chuẩn bị xong dữ liệu nguồn trên file Excel với định dạng CSV, Chúng ta hãy làm theo các bước hướng dẫn sau:

  1. Vào CRM > Các liên lạc
  2. Chọn bánh xe > “Nhập tùy chỉnh”

Các thông tin cần lưu ý sau khi chọn “Nhập tùy chỉnh”: 

  1. Chọn đúng file nguồn dạng CSV trong phần: Tập tin dữ liệu (định dạng CSV). 
  2. Trong phần “Định dạng tập tin” > “Phân cách cột:” cần lưu ý chọn ‘Dấu chấm phẩy” . 
  3. Chọn “Kế tiếp” để sang bước tiếp

Sau đó hệ thống sẽ có cảnh báo về ” Các vùng sau là bắt buộc để quy trình nhập được thành công: Tên và Họ”:

  1. Chọn First Name, Last Name như hình bên dưới. 
  2. Di chuyển xuống dưới và chọn “Kế tiếp” để sang bước tiếp

Sau 2 bước “Kế tiếp” ở khung màn hình và kết quả sẽ hiện ra như hình bên dưới với:

  • Nhập các liên lạc thành công: Số lượng
  • Các bản trùng lập đã được xử lý: Số lượng
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Thiết kế web chuẩn seo

Câu hỏi thường gặp

Bài viết được quan tâm