Chúng ta có thể nhập dữ liệu khách hàng có sẵn từ file Excel, từ Gmail,.. Để nhập dữ liệu vào CRM của Bitrix, hãy theo hướng dẫn sau:

Sau khi chuẩn bị xong dữ liệu nguồn trên file Excel với định dạng CSV, Chúng ta hãy làm theo các bước hướng dẫn sau:

  1. Vào CRM > Các liên lạc
  2. Chọn bánh xe > “Nhập tùy chỉnh”

Các thông tin cần lưu ý sau khi chọn “Nhập tùy chỉnh”: 

  1. Chọn đúng file nguồn dạng CSV trong phần: Tập tin dữ liệu (định dạng CSV). 
  2. Trong phần “Định dạng tập tin” > “Phân cách cột:” cần lưu ý chọn ‘Dấu chấm phẩy” . 
  3. Chọn “Kế tiếp” để sang bước tiếp

Sau đó hệ thống sẽ có cảnh báo về ” Các vùng sau là bắt buộc để quy trình nhập được thành công: Tên và Họ”:

  1. Chọn First Name, Last Name như hình bên dưới. 
  2. Di chuyển xuống dưới và chọn “Kế tiếp” để sang bước tiếp

Sau 2 bước “Kế tiếp” ở khung màn hình và kết quả sẽ hiện ra như hình bên dưới với:

  • Nhập các liên lạc thành công: Số lượng
  • Các bản trùng lập đã được xử lý: Số lượng
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Thiết kế web chuẩn seo

Câu hỏi thường gặp

Bài viết được quan tâm