Blog

Tổng quan CRM

Các tính năng chính của CRM.Bitrix24 bao gồm:

Phân hệ quản lý thông tin công ty - Companies

Người sử dụng có thể thêm các thông tin, lịch sử giao dịch với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của công ty trong phân hệ Companies hoặc "Công ty"

Phân hệ quản lý thông tin cá nhân - Contacts

Là thông tin của cá nhân. có thể là khách hàng hoặc một người liên hệ trong công ty

Các khách hàng tiềm năng - Leads

Khách hàng tiềm năng là đối tượng CRM chứa thông tin (số điện thoại, email, trang web) của một người hoặc công ty có tiềm năng trở thành khách hàng - nghĩa là hoàn thành giao dịch. Khách hàng tiềm năng là người bắt đầu quá trình, do đó, thông tin Chứa trong một khách hàng tiềm năng có thể đến từ một danh thiếp được thu thập tại một hội nghị, trang web của công ty hoặc một cuộc gọi điện thoại đến bộ phận bán hàng.

Các thỏa thuận

Lưu trữ và chia sẻ tệp, đồng bộ hóa với máy tính cục bộ, tích hợp, quy trình làm việc cho thư viện tài liệu

Các báo giá

Tính toán và tóm tắt tự động thời gian làm việc, báo cáo công việc, lịch chia sẻ

Các hóa đơn

Thư mục nhân viên, cấu trúc công ty, biểu đồ vắng mặt & quy trình yêu cầu nghỉ việc, thông báo và huy hiệu đánh giá cao

You might be interested in …