Tổng quan về truyền thông nội bộ

Bitrix24 giúp giao tiếp nội bộ bên trong các tổ chức, doanh nghiệp được tốt hơn thông qua các tiện ích.

Các tính năng chính của công cụ truyền thông nội bộ, bao gồm:

Phân hệ quản lý tin nhắn, thông báo

Các thành viên trong công ty, tổ chức có thể gửi tin nhắn hay thông báo cho nhau.

Phân hệ Chat online

Công cụ này giúp các thành viên trong công ty, tổ chức có thể chat với nhau. Có thể chat riêng hay theo nhóm.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Thiết kế web chuẩn seo

Câu hỏi thường gặp

Bài viết được quan tâm