Các bài viết, hướng dẫn liên quan đến Bitrix24

Tổng quan CRM

CRM – (Customer Relationship Management) là một phân hệ quan trọng trong phần mềm Bitrix24, giúp quản lý thông tin, chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp

Đọc thêm »

Bắt đầu như thế nào?

Nếu bạn là người mới bắt đầu tìm hiểu và sử dụng Bitrix24 trong quản lý hoạt động doanh nghiệp và kinh doanh, vui lòng đọc kỹ những hướng dẫn theo các chủ để được chúng tôi giới thiệu và mô tả dưới đây.

Đọc thêm »

Câu hỏi thường gặp

Bài viết được quan tâm